Scooter elettrici e biciclette: Qual è l’opzione migliore per i vostri spostamenti?